Kiudarmeeritud niiskusmuutliku sd-väärtusega tihendusmaterjal, sinine/must

AEROSANA VISCONN FIBRE

Eelised

  • Ei vaja segamist: kasutusvalmis, võib kasutada otse ämbrist
  • Nakkub kõikide tavapäraste ehituses kasutatavate aluspindadega
  • Sildab kuni 20 mm laiuseid pragusid ja vuuke. Suuremate vuukide tihendamine on võimalik kombinatsioonis AEROSANA VISCONN FLEECE-ga
  • Ülekrohvitav, ülevärvitav, ületeibitav pro clima ehitusteipidega
  • Niiskusmuutlik sd-väärtus võimaldab kasutamist ehitusdetailide sise- ja välispindadel
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud AgBB / ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutatav niiskusmuutliku, pihustatava ja pintseldatava auru- ja õhutõke seina-, lae- ja põrandapindadele, nagu läbiviikude tihendamiseks, kui ka mitte õhu- või tuulekindlate pindade nagu näiteks aknaühenduste lõigatud vahu pinnad. Kasutatav ka nakkeparandajana aluspinna ja järgneva pinnakatte või kleepimise vahel. Võimaldab kasutamist ehitusdetailide sisepindael ja kaitstud välispindadel.
Sildab kuni 20 mm laiuseid pragusid ja vuuke. Suuremate vuukide tihendamine on võimalik kombinatsioonis AEROSANA VISCONN FLEECE-ga

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga.
Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

AEROSANA VISCONN FIBRE nakkub kõikide tavapäraste ehituses kasutatavate aluspindadega, nagu näiteks müüritise, betooni, puidu ja plastpinnakatetega. Samuti kõigi pro clima kangastega, kui ka plastistkangastega nagu näiteks polüpropüleenist, polüetüleenist ja polüamiidist. Alumiinium ja roostevabast metallide pindu on ka võimalik AEROSANA VISCONN FIBRE-ga võõbata.

Avad aluspinnas, nagu näiteks mõrad, võivad olla maksimaalselt 20 mm laiused. Kuni 8 mm laiused mõrad või vuugid lihtsalt üle võõbata. 8 - 20 mm laiustesse mõradesse või vuukidesse peab AEROSANA VISCONN FIBER sügavale vuugi sisse suruma. Seejuures peab arvestama, et paigaldamise sügavus on vähemalt pool vuugi laiusest. Suured vuugid või ebatasasused katta vajaduse korral AEROSANA FLEECE-ga või kleepida (nt TESCON VANA) enne edasist töötlemist üle.
Alternatiivina võib avad sobiva krohvi või seguga täita.