Sildamise fliis

AEROSANA  FLEECE

Eelised

  • Suur õhupidavus ja tuulekindlus: testitud süsteemis AEROSANA VISCONN
  • Lihtne paigaldamine: väga pehme fliismaterjal
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt.

Kasutusvaldkond

AEROSANA FLEECE on mõeldud kasutamiseks koos tootesarja AEROSANA VISCONN pihustatavate ja võõbatavate hermeetikutega. Sellega saab tõhusalt katta laiemaid, kui 3 mm (AEROSANA VISCONN) või laiemaid kui 20 mm (AEROSANA VISCONN FIBRE) pragusid ja vuuke.

Paigaldusjuhend

Aluspinnad

AEROSANA FLEECE-i kasutamise korral tohib aluspind olla veidi ebatasane või struktuurne. Õhupidava ja tuulekindla teostuse jaoks on otsustava tähtsusega, et AEROSANA FLEECE oleks paigutatud piirkonda, kus see puutub kokku aluspinnaga ja on mõlemalt poolt niisutatud tootega AEROSANA VISCONN või AEROSANA VISCONN FIBRE. Nõuanded aluspindade kohta, kus tohib kasutada tooteid AEROSANA VISCONN, on esitatud vastavates kasutussoovitustes.