Rullis ühendusliim sise- ja välistingimustesse

Eelised

  • Kiire paigaldus: ühendusliim rullist, ilma kuivamisajata – ühendus koheselt koormatav
  • Paindlik kasutus: veekindel SOLID-liimaine on ajas kestva nakkega
  • Usaldusväärne kleepumine ka pakase käes: nakkub juba -15 °C juures
  • Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Rullis lahustivaba, kauakestev, elastne, külmakindel ja hermeetiline lint ükskõik millist tüüpi aurutõkete ning aurutõkkekilede, näiteks pro clima INTELLO, INTELLO X, DB+, DASATOP i ja DA, aga ka PE-, PA-, PP- ja alumiiniumfooliumi ühendamiseks mineraalsete või karedate piirnevate aluspindadega, näiteks müüritise, krohvi, betooni, saetud puitmaterjaliga vms standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt.

Tuulepidavate liimühenduste tegemiseks müügilolevate aluslae- ja aluskattekangaste (näiteks PE- ja PET-kilede) korral. Liimliited näiteks kombinatsioonis pro clima SOLITEX MENTO seeria, SOLITEX UD, SOLITEX PLUSi ja SOLITEX UM connecti korral vastavad Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) toodete andmelehtedes toodud nõuetele.

Tuulepidavad liimühendused igat tüüpi tuuletõkkekangaste (näiteks pro clima SOLITEX FRONTA tootesarja) korral.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Vajadusel kasutada turvameetmeid nn. mehaanilist toestust mittekandvate aluspindade puhul on soovitatav. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda.
Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.
Lõppnake on saavutatud ca 24 tunni pärast.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Mineraalsed aluspinnad võivad olla veidi niisked. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema piisava kandevõimega. Vajaduse korral tuleb kasutada mehaanilist tuge (survelatti) (nt pudedate aluspindade korral).

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või aluslae-/aluskattekangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik mineraalsete aluspindade (nt krohvi või betooni), saetud, hööveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või mittekorrodeeruvate metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.