Kahepoolne naelatihendusteip

TESCON NAIDECK

Eelised

  • Väga hea naelte/kruvide tihendusvõime: tihendusmass tungib koos naelte/kruvidega aluspinda
  • Nõuetele vastav ühendus: vastab Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) ja SIA 232/1 nõuetele
  • Turvaline tihendus ehitusfaasis: abikatuste / ehituslikuks tihendamiseks

Kasutusvaldkond

Kaldkatuste distantsliistu all olev naelte kahepoolne tihendusteip. TESCON NAIDECK on sobiv Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) põhimõtete kohaselt aluskatuste tegemiseks aluskatuse- ja katuse aluskattekangaste korral.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

Perforatsioonikaitse meede paigaldatakse voltideta ja katkematu kihina distantslattide ja aluskatuse-, aluskatte- või aluskangaste vahele. TESCON NAIDECK paigaldatakse katkematu kihina distantslattide ja aluskatuse-, aluskatte- või aluskangaste vahele. Sellega tagatakse, et ka pärast roovlattide paigaldamist on tihendatud ka kanderoovitise naela- või kruviühendused. Liimühendus võib olla kas distantslati või tihendatava aluspinnal. Hõõruge teibid kindlasti tugevasti kinni. Paigaldamiseks on vajalik temperatuur >5 °C, nii päeval kui öösel.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima väliskangastega, muude aluslae-/aluskattekangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega) ning MDF ja puitkiudplaatidega.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.