Lahustivaba krunt sise- ja välistingimustesse

TESCON PRIMER RP

Eelised

  • Usaldusväärne seondumine: tungib sügavale ja tugevdab mittekandvaid või pudedaid aluspindu
  • Säästab aega: teipe saab imavatele aluspindadele kleepida eelneva kuivamisajata
  • Paindlik kasutamine: kasutatav nii kuivadel kui ka veidi niisketel aluspindadel
  • Pealekandmine ja jaotamine võimalik dosaatorpudeli kasutamisel ühe käega
  • Olenemata aastaajast: kasutamine võimalik ka miinuskraadidega
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Nakkekrunt puidu, puitkiudplaatide, müüritise, katuse, seina ja põrandaplaatide aluspinna ettevalmistamiseks seal järgnevaks pro clima teipide, nt tootesarjade TESCON VANA, TESCON PROFIL ja EXTOSEAL-tootesarja kasutamiseks.

Töödeldav pind
Tarneviis Kogus Liimiteibi laius Kulu
Purk 0,75 l 60 mm ca. 60 m
75 mm ca. 45 m
150 mm ca. 22 m
Purk 2,5 l 60 mm ca. 185 m
75 mm ca. 150 m
150 mm ca. 75 m
Pudel 1 l 60 mm ca. 75 m
75 mm ca. 60 m
150 mm ca. 30 m

Olenevalt aluspinnast ja peale kandmisest võib kulunorm muutuda.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

Enne kasutamist piisavalt loksutada või segada. Ühe liitri krundiga saab töödelda ca 4,5 m² aluspinda.

Töövahend TENAPP teeb 1,0l dosaatorpudelis oleva lahustivaba nakkekrundi TESCON PRIMER RP eriti kiireks ja lihtsaks. Eelis: krundi peale kandmine ja doseerimine ainult ühe käe liigutusega ja seda ilma määrdunud dosaatorita.

Aluspinnad

Enne kruntimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Kruntimiseks ei sobi läbikülmunud ja läbiniiskunud aluspinnad. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni).

Eeltöödeldavad on kõik mineraalsed pinnad (nt krohv või betoon) ja (vanad) puitaluspinnad. Lisaks on võimalik poorsete materjalide, nt puitkiudplaatide tugevdamine.

Veeauru läbilaskvad imavad aluspinnad (nt puitkiudplaadid) võivad olla veidi niisked. Kõiki teipe võib kleepida vahetult veel niiskele krundile. Lõplik tugevus saavutatakse alles pärast kuivamist. Vajaduse korral on soovitatav võtta kaitsemeetmeid, nt katta kinni. Lõplikult kuivamata krunti on vaja kaitsta ilmastikuolude eest.

Kui suhteliselt tihedatele mitteimavatele aluspindadele (nt betoon) kleebitakse veeauru mitteläbilaskvaid butüülkautšukteipe (nt sarjast EXTOSEAL), siis peab krunt olema enne teibi kasutamist täielikult kuivanud.

Kruntimisel ühendusliimi jaoks võib kasutada üksnes tooteid ORCON CLASSIC või ORCON MULTIBOND. Krunt ja ORCON CLASSIC peavad enne kangasmaterjali kleepimist (kuivmeetod) olema täielikult kuivanud (1–2 päeva).