Universaalne ehitusteip sisetingimustesse

UNI TAPE

Eelised

  • Turvaline toimivus - isegi niiskumisel, veekindel SOLID-liimaine
  • Eriti ajas kestev: eeldatav eluiga 100 aastat, mis on sõltumatult testitud ja kinnitatud
  • Sobilik Skandinaavia kliimasse: toimivus on sõltumatult kontrollitud ja kinnitatud (SINTEF TG 20557)
  • Käsitsi rebitav
  • Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

pro clima UNI TAPE on mõeldud auru- ja õhutõkkekangaste ülekatte kohtade ning kangaste liitekohtade vastupidavate hermeetiliste ja usaldusväärsete liimühenduste tegemiseks sisetöödel. Sobib ka puidupõhiste plaatide põkkvuukide liimühenduste tegemiseks.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust. Ülekatete liitekohad toestada. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Õhukindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõkkekangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivaja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sisemiste kangastega ja muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hööveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.

Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Kasutage UNI TAPE 4 cm laiust ainult kindlatele aluspindadele kleepimisel (nt sarikate pikisuunas paigaldades).