Musta värvi universaalne ehitusteip sise- ja välistingimustesse

TESCON INVIS

Eelised

  • Turvaline toimivus sise- ja välistingimustes - isegi niiskumisel, veekindel SOLID-liimaine
  • Nähtamatu: must fliis on nähtamatu läbi fassaadikatte vahede
  • Väga vastupidav: UV-stabiilne fassaadikatte vahede taga
  • Ehituse paindlikus: ilmastikukindlus 6 kuud
  • Mugav kasutada: fliis on väga liibuv ja käsitsi rebitav
  • Ehituse kiirendamine: fliis on koheselt ülekrohvitav ja ületeibitav
  • Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Välistöödel: tuuletõkkekangaste tuulepidavuse tagamine vahedega fassaadikattematerjalide tuuletõkkekangaste pro clima SOLITEX FRONTA tootesarja kasutamisel, aga ka aluskatuse- ja katuse aluskattekangastel. Aluskatuse puidupõhiste plaatide tuultpidavad liimühendused. Katusele paigaldatavate ja renoveerimisel kasutatavate aurutõkete ning õhutõkkekangaste õhupidavad liimühendused.

Sisetöödel: aurutõkete ja õhutõkkekangaste ning õhupidavate puidupõhiste plaatide liimühendused.

Kõiki liimühendusi sise- ja välistingimustes võib teha nii omavahel, kui ka külgnevate siledate mittemineraalsete ehitusdetailidega (näiteks toru läbiviigud, katuseaknad).

Eraldusriba jaotus

Laius Eraldusribade (ca)
100 mm 50 / 50 mm
150 mm 75 / 75 mm

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust. Ülekatete liitekohad toestada. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid. Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema piisavalt kuivad ja kandevõimelised.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangaste (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või aluslae-/aluskattekangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hööveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.
Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.