Paigaldusnurgaliist

TESCON FIX

Eelised

  • Nurgeliste läbiviikude lihtne tihendamine
  • Täpselt määratletud ühenduskoht võimaldab õõnsusteta isoleerimist, nt renoveerimise korral
  • Turvaline toimivus sise- ja välistingimustes - isegi niiskumisel, veekindel SOLID-liimaine
  • Kerge paigaldus: lihtne mõõtu lõikamine lõikenoa, kääride või saega
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Paigaldusnurgaliist TESCON FIX moodustab täpselt määratletud tasandi lihtsaks ja usaldusväärseks õhupidavaks ühendamiseks nurgeliste ja veidi kaarjate läbiviikude puhul, nt kui on tegemist sarikate räästapoolse läbiviiguga katuse väljastpoolt renoveerimisel DASAPLANO-süsteemiga

Ka sellised läbiviigud nagu õhupidav ühendus kaldkatuse nähtavatel taladel või seinte mitut korrust hõlmava sisesoojustuse vahelaetaladel on TESCON FIX-iga hõlpsasti tehtavad.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata.
Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.
Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga.
Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite.
Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hööveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide, kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised.
Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.Video