Mitmekülgne Hydrosafe® kõrgefektiivne aurutõke

connect-variant liimiribadega

Eelised

  • Niiskusmuutlik difusioonregulatsioon on parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest
  • Lihtsam käsitsemine: kasutamiseks konstruktsiooni vaheliseks ja pealseks soojustamiseks
  • Kaitseb ehitist ehitamise ajal ilmastikumõjude eest alates katuse kaldest 10°
  • Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutada tarindi pealsete matt- ja plaatmaterjalidest soojustuste sisepinnal . Sobib kasutamiseks vooderdise peal puistevilladega soojustamisel.

Kangast võib kasutada püsivalt hajutatud UV-kiirguse käes, nt puudub sisevooderdis.

See kangas sobib sisemise auru- ja õhutõkkena difuusete tarindi välispindade korral, kui ka auru tõketavate välispindade korral nt lame-/kaldkatused ja murukatused vastavalt niiskustehnilisele toimivusele.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

pro clima INTELLO X kanga kirjadega külg paigaldatakse paigaldaja suunas. Paigaldada pingule tõmmatult ja ilma läbirippeta horisontaalselt (paralleelselt katuse harjaga).
Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust.

Õhupidavad liimliited saavutatakse ainult siis, kui aurutõkked on paigaldatud kortsuvabalt. Ehituse käigus tekkinud suurem õhuniiskus tuleb ruumist järjepideva tuulutamise käigus välja ventileerida. Korraks õhutamine pole piisav, et suurt kogust ehitustegevusest tingitud niiskust kiiresti välja ventileerida, vajadusel tuleb paigaldada ka õhukuivatid.

Et hoida ära kondensatsioonivee teket, tuleb kohe pärast INTELLO X paigaldamist paigaldada ka soojusisolatsiooniga. Eriti kehtib see talvel töötades.

Kinnitamine

  • Paigaldage kangad vähemalt 10 cm ülekattega.
  • Kinnitage vähemalt 10 mm laiuste ja 8 mm pikkuste klambritega. Klammerdage 10-15 cm vahedega niiskuse eest kaitstult ülekatte kohtades.