pro clima detailide CAD-teegis kujutatud konstruktsioonide üksikasjad on üldised projekteerimisettepanekud. Need kujutavad skemaatiliselt õhu- ja tuulekindlate ühendusdetailide teostust. Projekteerijate ja valmistajate kohustus on kontrollida konkreetse ehitusprojekti kasutatavust ja täielikkust. Kõik spetsifikatsioonid ja eeldused tuleb kohandada või kooskõlastada kohalike tingimustega. Piirnevaid tarindeid on skeemidel kujutatud osaliselt. Järgida tuleb infolehtedel toodud asjakohaseid tehnilisi andmeid, erialaseid eeskirju ja standardeid.

pro clima konstruktsioonide üksikasjad on autoriõigusega kaitstud ja neid tohib kasutada ainult teavitamise või projekteerimise eesmärgil. Igasuguse muu kasutusviisi jaoks on vaja ettevõtte MOLL bauökologische Produkte GmbH eelnevat selgesõnalist luba.

Konstruktsioonide üksikasjad on välja töötatud tehnika uusima taseme ning meie teadmiste ja kogemuste kohaselt, järgides pro clima kehtivaid kasutus- ja töötlemissoovitusi. Jätame endale õiguse muuta detailide soovitatud konstruktsiooni, samuti teha edasiarendusi ja parandada kvaliteeti. Teavitame teid meelsasti teie projektlahenduse väljatöötamise ajal kehtivast tehniliste teadmiste hetkeseisust.