Millised meetmed on teil kavas?

Kas soojustuse soojale poolele auru- ja õhutõkkekihti või sobivat tuule- ja (teist) ilmastikukaitset ilmastikuolude eest?