Eriti veniv tõkestusteip sise- ja välistingimustesse

EXTOSEAL MAGOV

Eelised

  • Välimiste ehitusosade kaitse veekoormuse eest
  • Usaldusväärne ühendus: butüülkautšuk tungib sügavale aluspinda
  • Tagatud ehitusdetailide vastupidavus: suur butüüli sisaldus annab suure venivuse
  • Kiire paigaldus: nakkub ilma krundita mineraalsetele kandevõimelistele aluspindadele
  • Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Väga veniv ühendusteip õhupidavate liimliidete saamiseks, nt soklialas või läbiviikude juures kui ka torud, paigaldatavad detailid jms.

Eraldusriba jaotus

Laius Eraldusribade (ca)
60 mm 30 | 30 mm

Tehnilised andmed

  Aine
Alusmaterjal veniv PE-aluskile
Materjal butüülkautšuk
Eralduskiht silikoonitud PE-kile
Omadus Väärtus Standardid
Värvus butüülkautšuk: hall, kile: valge
Pinnaühiku kaal ca. 3,7 kg/m² EVS-EN 1849-2
Paksus ca. 2,0 mm EVS-EN 1849-2
sd-väärtus > 200 m EVS-EN 1931
Ilmastikukindlus 3 kuud
Töötlemistemperatuur +5 °C bis 35 °C, öökülmavaba
Temperatuurikindlus pikaajaline -20 °C kuni +80 °C
Ladustamine jahedas ja kuivas keskkonnas