Eriti veniv tõkestusteip sise- ja välistingimustesse

EXTOSEAL MAGOV

Eelised

  • Välimiste ehitusosade kaitse veekoormuse eest
  • Usaldusväärne ühendus: butüülkautšuk tungib sügavale aluspinda
  • Tagatud ehitusdetailide vastupidavus: suur butüüli sisaldus annab suure venivuse
  • Kiire paigaldus: nakkub ilma krundita mineraalsetele kandevõimelistele aluspindadele
  • Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Väga veniv ühendusteip õhupidavate liimliidete saamiseks, nt soklialas või läbiviikude juures kui ka torud, paigaldatavad detailid jms.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Paigaldustemperatuur nii päeval kui ka öösel peab püsima > 5 °C. Kui esialgne nake ei ole rahuldav, võib teibi halli butüülkautšukiga kaetud külge niisutada lahustiga (nt lakibensiin). Lahusti suurendab butüülkautšuki kleepuvust madalal temperatuuril. Kuumus parandab ehitusteibi isekleepuvaid omadusi.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või aluslae-/aluskattekangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hööveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral. Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised.