Eriti veniv tõkestusteip sise- ja välistingimustesse

EXTOSEAL MAGOV

Eelised

  • Välimiste ehitusosade kaitse veekoormuse eest
  • Usaldusväärne ühendus: butüülkautšuk tungib sügavale aluspinda
  • Tagatud ehitusdetailide vastupidavus: suur butüüli sisaldus annab suure venivuse
  • Kiire paigaldus: nakkub ilma krundita mineraalsetele kandevõimelistele aluspindadele
  • Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Väga veniv ühendusteip õhupidavate liimliidete saamiseks, nt soklialas või läbiviikude juures kui ka torud, paigaldatavad detailid jms.