Õhutõke väljastpoolt renoveeritavatele katustele

Eelised

  • Õhutõkkekihi lihtne teostamine: katmine täiesulatuses üle sarikate ja soojustuse
  • Sobilik difusioonitakistus tagab kuivad ehitusosad
  • Pikki kangast jooksevad connect-iseliimuvad liimiribad tagavad kiire ja turvalise ülekatete kleepimise
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindel õhutõke olemasolevate katusekonstruktsioonide renoveerimiseks väljastpoolt, millele on paigaldatud soojustus sarikate vahele. Paigaldamiseks pehmete puitkiud- ja tselluloossoojustuste, lina- või mineraalvillade(nt. kivivillade) alla üle sarikate.

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised

Kasutusvaldkond

DASAPALNO 0,50 connecti abil saab renoveerida elumajade või elumajadena kasutatavate hoonete katustes soojustust, et tagada soojusisolatsiooni optimaalseks ja usaldusväärseks toimimiseks nõutav õhupidavus.
Tavaliselt ei vasta olemasolevate konstruktsioonide õhupidavus kehtivatele nõuetele.
DASAPLANO kangad takistavad sooja ja niiske õhu sissetungimist köetavast siseruumist ning hoiavad seega ära ehitusdetailide kahjustamise ohu kondensatsioonivee poolt.
Nende õhupidavus vastab standardi DIN EN 12114 nõuetele ja võimaldab kasutamist nii standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja OENORM B 8110-2 kui ka kehtivate energiasäästumääruse nõuete kohaselt.

1:1-Renoveerimislahendus

Kui on vaja paigaldada katusele soojustus, mille isolatsioonikihi paksus vastab sarikatevahelise soojustuse omale, võib tagant ventileeritava ruumi täita täielikult mineraal- või kivivillaga.
Katuse soojustusmaterjalina võib DASAPLANO 0,50 connecti korral kasutada kõiki pehmeid või kiulisi soojustusmaterjale, nagu kivivill, mineraalvill, tsellulooskiud, lina või kanep.
Soojustuskihi katmiseks pealtpoolt kasutatakse sel juhul veeauru läbilaskvat aluskattekangast (nt SOLITEX MENTO).
Kui 1 : 1 lahenduse korral on kavas kasutada eranditult puitkiudplaate (ilma täiendava aluskattekangata), võib kasutada ka DASAPLANO 0,01.

1:1-Lahendus

Pealmine soojustus mineraalkiu, tselluloos- või kanepikiududega on sama paksusega kui sarikatevaheline soojustus

  1. Valikuline: aluskattekangas (sd ≤ 0,10 m), nt pro clima SOLITEX MENTO 3000
  2. Sarikatepealsed soojustusmatid, nt puit- ja tsellulooskiud, kanep või mineraalvill
  3. DASAPLANO 0,50 connect
  4. Kiuline vahesoojustus
  5. Vajaduse korral installatsiooni vahe
  6. Sisevooderdis

Immutamata puitdetailid

Standardi DIN 68800 kohaselt on keemiliste puidukaitsevahendite kasutamine keelatud ruumides, mis ei ole mõeldud üksnes inimeste ajutiseks viibimiseks.
Tööruumide ja muude sarnaste ruumide kohta kehtib see tehniliste võimaluste piires.
See nõue on täidetav ka DASAPLANO 0,50 connecti korral kombinatsioonis veeauru väga hästi läbilaskvate aluskattekangastega SOLITEX.

Kasutamine ajutise kaitsekattena

1 : 1 renoveerimise korral õhutõkkena kasutamisel võib DASAPALNO 0,50 connecti kasutada ka ilmastikuolude käes kuni 14 päeva ajutise kaitsekattena.
Selline väiksem ilmastikuolude käes viibimise aeg on vajalik, sest kangas peab antud juhtudel lisaks konstruktsiooni kaitsele ehitamise ajal toimima ka õhutõkkena ja reguleerima niiskuse läbilaskvust.
Kui konstruktsioon on külmal aastaajal ilma katuse nõutava soojustuseta pikka aega ilmastikuolude mõju käes, võib vastasel juhul tekkida suur kogus kondensatsioonivett.
Katuse kalle peab olema vähemalt 14°.
Paigaldamisel ja kleepimisel tuleb lähtuda Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) tehnilistest eeskirjadest.
Kangad tuleb ajutise kaitsekattena kasutamisel kinnitada ka mehaaniliselt.
Ehitamise ajal vajaliku naelatihenduse võib tagada TESCON NAIDECK mono kasutamisega.
See kleebitakse kinnituslatile.
Vihma toimel võivad tekkida kangale tumedad plekid. Need ei mõjuta veepidavust ja sisemise membraani omadusi.

Märkus
Maksimaalselt 7 päeva ilmastikukindel, kui ööpäeva keskmine temperatuur on alla 10 °C.

ZVDH eeskirjad

Saksa katusekatjate keskliidu (ZVDH) andmelehed toodete kohta sisaldavad teavet ajutiste kaitsekatete kohta.
Selle järgi kasutatakse neid lihtsaid aluskattekangaid ainult vihmakindlate lisaabinõudena lõpliku katusekatte all, mitte aga ajutise kaitsekattena.
Kui aluskattekangas peab toimima ka ajutise kaitsekattena, tuleb tõendada vastupidavust hoovihmale ning täidetud peavad olema rangemad nõuded vananemiskindluse suhtes.
Lisaks peab tootja pakkuma süsteemi jaoks sobivaid lisatarvikuid.
pro clima toode DASAPLANO 0,50 connect täidab kõiki rangeid nõudeid ja pakub kasutamiseks universaalset ehitusteipi TESCON VANA, ühendusliimi ORCON F ja naelatihendusteipi TESCON NAIDEC (mono) täislahendust süsteemina usaldusväärsete aluskatete ning ajutiste kaitsekatete jaoks ZVDH nõuete kohaselt.

Kvaliteedi tagamine

Erinevalt kangaste seespoolsest paigaldamisest on kangaste väljaspoolse paigaldamise korral võimalik kvaliteeti kontrollida diferentsiaalrõhu meetodil (nt BlowerDoori abil) üksnes ülerõhuga.
Selleks tuleb hoone sisemus täiendavalt täita udugeneraatori abil uduga.
Seejärel saab välisküljel kontrollida detailide õhupidavust.
Kangaid tuleb eelnevalt mehaaniliselt piisavalt tugevasti kinnitada.
Kleepimistööd ja liitekohad tuleb teha erilise hoolikusega.
Üksikasjalik konstruktsiooniline kavandamine, eelkõige räästa ja harja piirkonnas olevate liitekohtade puhul, samuti tööde kvaliteet on katuse väljaspoolse renoveerimise puhul erakordselt tähtis.

Juhis

Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile.