Õhutõke väljastpoolt renoveeritavatele katustele

Eelised

  • Õhutõkkekihi lihtne teostamine: katmine täiesulatuses üle sarikate ja soojustuse
  • Sobilik difusioonitakistus tagab kuivad ehitusosad
  • Pikki kangast jooksevad connect-iseliimuvad liimiribad tagavad kiire ja turvalise ülekatete kleepimise
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindel õhutõke olemasolevate katusekonstruktsioonide renoveerimiseks väljastpoolt, millele on paigaldatud soojustus sarikate vahele. Paigaldamiseks pehmete puitkiud- ja tselluloossoojustuste, lina- või mineraalvillade(nt. kivivillade) alla üle sarikate.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

DASAPLANO 0,50 connect kangad sileda pinnaga (kirjadega) külg paigaldatakse paigaldaja suunas. Paigaldada pingule tõmmatult ja ilma läbirippeta horisontaalselt (paralleelselt katuse harjaga)ja sarikate peale, mille vahe on täies ulatuses soojustatud.

Kui DASAPLANO 0.50 connect on ilmastiku või näiteks vihma käes, tuleb kangad paigaldada risti vee äravoolu. See tagab ehitusdetailide parema kaitse niiskuse eest.
Et hoida ära kondensatsioonivee teket, tuleks vahetult pärast õhupidava DASAPLANO 0,50 connect kleepimist paigaldada soojusisolatsiooni. Eriti kehtib see talvel töötades.

Õhukindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult.

Ehituse käigus tekkinud suurem õhuniiskus tuleb ruumist järjepideva tuulutamise käigus välja ventileerida. Korraks õhutamine pole piisav, et suurt kogust ehitustegevusest tingitud niiskust kiiresti välja ventileerida, vajadusel tuleb paigaldada ka õhukuivatid.

Mitte kapillaaraktiivsete soojustuste (nt kivi- või mineraalvill) puhul peavad soojustuse kihid olema kanga mõlemal pool ühesuguse paksusega.

Soojustusmaterjali tootjate soovitused võivad erineda. Sellisel juhul kehtivad tootja soovitused.