Siseõhu kvaliteet ja mõnus sisekliima

Õhupidavus kaitseb hallituse eest, hoiab ära liiga kuiva siseõhu talvel ja suvel hoiab eluruumid kauem jahedana.

Schnitt Sommer

Suvel ebameeldiv sisekliima

Suvist kuumakaitset iseloomustatakse ajaliselt tundides, kui katusekattele mõjuv soojus läbib konstruktsiooni soojustuse kuni sisepinna temperatuur hakkab muutuma (faasinihe) ja selle mõjul muutub siseruumi temperatuur kraadides (°C) võrreldes välistemperatuuriga (amplituudi kahanemine).

Jahedad ruumid suvise kuumuse ajal
Suvist kuumakaitset arvutatakse läbi faasinihke ja amplituudi kahanemise. Kõige selle eelduseks on õhupidav konstruktsioon. Soe juhitakse suhteliselt aeglaselt (olenevalt soojustuse materjalist ja omadustest) sissepoole.

Õhuliikumine kiirendab soojenemist
Vuugid õhutõkkekihis viivad selleni, et õhuliikumisega on ka kõrgemad temperatuuri- ja ka rõhuerinevused, mis suurendavad õhuvahetust väljastpoolt sissepoole. Nii ei saa soojustusmaterjal kaitsta suvise palavuse eest ja selle tagajärjel on sisekliima ebameeldivalt liiga palav.

Talvel ebatervislik sisekliima

Kütteperioodil peab olema eluruumidena kasutatavate ruumide suhteline õhuniiskus vahemikus 40 - 60%. Liiga kuiv sisekliima on tervist kahjustav.

Vuukidest siseneb kuiv välisõhk
Talvel väga sage kuiva siseõhu fenomen tugineb tõsiasjal, et külm välisõhk tungib läbi vuukide sissepoole. Külma välisõhku küttes see soojeneb, aga samal ajal langeb õhus niiskuse sisaldus.
Talvel vaevlevad halva õhupidavusega hooned kuiva siseõhu käes, mida kahjuks õhuniisutid ei suuda parandada. Tagajärjeks on ebamugav sisekliima.

Madal suhteline õhuniiskus mõjub halvasti tervisele ja on ebamugav
Näide: -5 °C külm õhk seob 80% suhtelise õhuniiskuse juures maksimaalselt 2 g/m³ (talvine välisõhk) niiskust. Soojendades õhku 20 °C-ni (talvine sisekliima), siis langeb suhteline õhuniiskus 11,6 %-ni.

Schimmel

Hallituse põhjustaja on kondentsvesi

Hallitusest põhjustatud ehituskahjustused tekivad, kui näiteks talvel läbi auru- ja õhutõkke vuukide tungib piirdetarindisse soe ja niiske ruumiõhk, mis põhjustab suure kondentsvee koguse. Paljudest hallituseentest lenduvad mürkaineid, MVOC (lenduvad orgaanilised ühendid) ja poore, mis on inimese tervisele ohtlikud. Nad on maailmas allergiatekitajad number üks. Vältida tuleb igasugust liiki kokkupuudet hallitusseentega. Sealjuures ei oma tähtsust, kuidas MVOC-d või poorid inimese organismi sattuvad, kas süües läbi mao või õhust läbi kopsude.